Presentació

L’Aubi neix l’any 2008 a partir del neguit provocat en alguns veïns del poble per la imminent posada en marxa del Pla Urbanístic (POUM).

Els interessos particulars que hi havia darrera d’algunes de les propostes que corrien pel poble, ens van fer veure la necessitat de contraposar-hi els interessos públics.

Ens va semblar que una bona opció era associar-nos per col·laborar amb l’ajuntament en les propostes i redacció del POUM.

Després de les primeres reunions vam veure la possibilitat d’eixamplar els nostres objectius i constituir-nos en una associació formal per a treballar pel poble.

Aquest ideari queda reflectit en els nostres estatuts, l’ article 2 dels quals diu:

El fi de l’associació és: treballar en l’àmbit de la cultura, entesa aquesta de la manera més àmplia, per al creixement personal, formació i gaudi dels seus associats, així com dels conciutadans del seu entorn. Fent especial esment de tot allò que tingui a veure amb el respecte i la defensa del paisatge, de l’entorn natural i urbà, la història i la nostra llengua, així com les manifestacions populars  relacionades amb els oficis tradicionals, la música i les activitats artesanals i artístiques. Per a això aquesta associació es proposa:

1. promoure activitats per assolir els fins consignats en el paràgraf anterior i,

2. donar suport a aquelles associacions, federacions i institucions els objectius de les quals persegueixin finalitats similars.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Un cop constituïda l’associació, el primer que vam fer va ser presentar-nos formalment a l’ajuntament.

A partir d’aquell moment, l’Aubi comença la seva col·laboració amb el poble, organitzant i/o participant en diverses actuacions. Les podeu cosultar al menú Activitats.

Associació cultural de Poboleda

%d bloggers like this: